Emerson

18 maja 2021 r. - 10:00

W kwestii zrównoważonego rozwoju nie można zwlekać. Już dziś musimy zmienić nasz sposób postępowania, aby ułatwić przejście w tryb niskoemisyjny i osiągnąć zerową emisję netto.

Firma Emerson pragnie wspierać Cię w dążeniu do zrównoważonej przyszłości oraz pomóc osiągnąć cele w zakresie zrównoważenia środowiskowego dzięki wykorzystaniu swoich sprawdzonych rozwiązań w zakresie automatyzacji i lokalnego doświadczenia.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu online Green Innovation Day, podczas którego nasi eksperci przedstawią innowacyjne technologie, które pomogą Ci

  • ograniczyć emisje i zwiększyć efektywność energetyczną,
  • dokonać przejścia na odnawialne źródła energii,
  • zmaksymalizować wykorzystanie niskokosztowych paliw odpadowych i innych paliw alternatywnych.

Prezentacje będą zawierać przykłady aplikacji.

PROGRAM na dzień 18 maja 2021 r.
10:00 POWITANIE
10:20 EMISJA GAZÓW POD KONTROLĄ
Firma Emerson dysponuje wiedzą, technologią i rozwiązaniami, które mogą pomóc przedsiębiorstwom przemysłowym zyskać większą świadomość na temat ich wpływu na środowisko i pomóc im ograniczyć ich ślad węglowy. Podczas sesji w sposób kompleksowy zostanie omówiony aspekt emisji, w tym takie kwestie, jak główne źródła emisji oraz detekcja, monitorowanie i raportowanie emisji. Dzięki zdobytym informacjom w swoim zakładzie będziesz mógł/mogła podjąć działania prowadzące do wymiernych korzyści.
10:40 REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ PRZEMYSŁ I ŚCIEŻKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZYSZŁOŚCI
Bez istotnego zaangażowania producentów przemysłowych nie będzie można osiągnąć celów związanych z poprawą efektywności energetycznej i redukcją zużyciea energii określonych przez Unię Europejską i krajowe organy nadzoru. Już teraz należy dokonać strategicznych inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W wielu zakładach wciąż występują trudności ze wskazaniem odbiorników energii elektrycznej i miejsc, gdzie można zapewnić oszczędności. W wielu z nich dokonywane są audyty efektywności energetycznej mające na celu ustanowienie programów zmniejszenia zużycia energii. Nie można jednak wdrożyć takich programów bez posiadania odpowiednich narzędzi umożliwiających uzyskanie lepszego obrazu efektywności energetycznej zakładu, informujących o tym, w jaki sposób zarządzać celami w zakresie energii i jak dzielić się informacjami z interesariuszami. Podczas prezentacji omówimy w jaki sposób dane z pomiarów, stanowiące fundament zarządzania energią, wprowadzane są do systemu informacji o zarządzaniu energią na potrzeby raportowania i monitorowania zużycia energii, w jaki sposób zwiększona kontrola może ograniczyć zużycie energii i zapewnić istotny zwrot z inwestycji, a także oszczędności energii netto dzięki zastosowaniu lepszych rozwiązań w zakresie oświetlenia zakładu.
11:00 PALIWA ALTERNATYWNE. REWOLUCJA WORODOWA

Globalne cele w zakresie redukcji śladu węglowego coraz bardziej napędzają inwestycje w obszarze dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju. Możemy zauważyć, że państwa w całej Europie podejmują działania mające na celu zwiększenie zastosowania biopaliw. Wtłaczanie biometanu do sieci gazowej stanowi integralną część strategii klimatyczno-energetycznej UE do 2050 r. Wszyscy główni odbiorcy wprowadzili cele zerowej emisji netto i szacuje się, że udział wodoru w europejskim miksie energetycznym będzie rósł.

Podczas sesji można będzie dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Emerson w zakresie dekarbonizacji paliw: rewolucji wodorowej, zrównoważonym rozwoju z wykorzystaniem biopaliw, energii wytwarzanej z biomasy i biometanie.

11:20 Wirtualna przerwa na kawę
Pokój 1
11:30 WPŁYW KONTROLI PROCESU NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ
Nieprawidłowy monitoring może prowadzić do zwiększonego zużycia energii i generowania emisji. Badanie mające na celu ustalenie w jaki sposób dokonać usprawnień może być uciążliwe, podobnie jak ustalanie w jaki sposób najlepiej rozwiązywać napotkane problemy. Dowiedz się, jak można to zrobić łatwiej i jak wyszkolić pracowników, aby zapewnić lepszą efektywność energetyczną dzięki nowej usłudze Guardian Loop Performance Dashboard i DeltaV Loop.
11:50 TECHNOLOGIA WPROWADZANIA BIOMETANU D SIECI

Biometan stanowi doskonałą, nową szansę dla Europy jako niskokosztowe i przyjazne dla środowiska źródło energii, co przekłada się na szybki wzrost rynku tego surowca. Nowe regulacje w wielu państwach europejskich nie tylko umożliwiają wtłaczanie biometanu do krajowych sieci gazowych, ale także przewidują programy motywacyjne do zwiększania ilości biometanu wprowadzanego do sieci.

Istnieje jednak szereg wyzwań dla operatorów, którzy chcą wtłaczać biometan do sieci. Muszą oni spełnić bardzo rygorystyczne przepisy i normy, wykazać niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności i zapewnić, aby dla wszystkich aktywów związanych z instalacją zapewnione było utrzymanie w okresie ich eksploatacji. Rozwiązania technologiczne z dziedziny automatyki umożliwiają operatorom przezwyciężenie tych wyzwań, maksymalizację produkcji biometanu i zagwarantowanie najlepszej wydajności instalacji, aby w pełni wykorzystać prężnie rozwijający się rynek.

12:10 JAK OGRANICZYĆ ZUŻYCIE ENERGII I EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH
Podczas tej prezentacji przedstawimy Ci, jakie oszczędności energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla można uzyskać dzięki monitoringowi zaworów bezpieczeństwa i odwadniaczy oraz na przestawieniu się na energooszczędną technologię LED. Zaprezentujemy, w jaki sposób można jeszcze bardziej poprawić wyniki, wykorzystując technologię i oprogramowanie Plantweb Insight. Jest to rozwiązanie z zakresu analityki danych, oferuje natychmiastowy wgląd w kluczowe zasoby, umożliwiając podejmowanie lepszych i szybszych decyzji wykorzystując zdobycze cyfrowej transformacji. Rozwiązanie to, oparte na modelach i analizach zasobów opartych na uczeniu maszynowym, łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą i charakteryzuje się intuicyjną nawigacją w środowisku wizualizacji internetowej.
Pokój 2
11:30 EMISJA NIEZORGANIZOWANA. PROBLEMY I ROZWIĄZANIA
Zawory, czy to odcinające, regulacyjne, czy bezpieczeństwa, odpowiadają za 75% emisji gazów innych niż cieplarniane w każdej instalacji rafineryjnej lub petrochemicznej. Po wyjaśnieniu dlaczego urządzenia wykonawcze tak bardzo przyczyniają się do poziomu emisji, przedstawimy różne działania, jakie należy podjąć, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Obejmują one zarządzanie w oparciu o zainstalowane zawory regulacyjne i ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa oraz monitorowanie odwadniaczy.
11:50 OPTYMALIZACJA, STEROWANIE I MONITOROWANIE EMISJI

Firma Emerson oferuje wiodące na rynku urządzenia i systemy pomiarowe, które mogą pomóc przedsiębiorstwom przemysłowym zyskać większą świadomość na temat ich wpływu na środowisko i pomóc imograniczyć emisje. Systemy monitorowania emisji są instalowane w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Oprócz tradycyjnych akredytowanych systemów ciągłego monitorowania emisji (CEMS) firma Emerson stale opracowuje aplikacje, technologie i oprogramowanie, które umożliwiają monitorowanie emisji, usprawnienie kontroli procesów i zwiększenie zysków. Podczas tej sesji przestawimy przykłady aplikacji i oprogramowania ułatwiających monitorowanie i kontrolowanie emisji.

Istnieje jednak szereg wyzwań dla operatorów, którzy chcą wtłaczać biometan do sieci. Muszą oni spełnić bardzo rygorystyczne przepisy i normy, wykazać niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności i zapewnić, aby dla wszystkich aktywów związanych z instalacją zapewnione było utrzymanie w okresie ich eksploatacji. Rozwiązania technologiczne z dziedziny automatyki umożliwiają operatorom przezwyciężenie tych wyzwań, maksymalizację produkcji biometanu i zagwarantowanie najlepszej wydajności instalacji, aby w pełni wykorzystać prężnie rozwijający się rynek.

12:10 WODÓR – PALIWO PRZYSZŁOŚCI – APLIKACJE, ROZWIĄZANIA POMIAROWE
W przypadku działania na względnie nowym rynku, jakim jest wytwarzanie energii odnawialnej z wodoru, współpraca z odpowiednim partnerem jest niezmiernie istotna. Wielu dostawców posiada doświadczenie w poszczególnych obszarach procesu. Współpraca z pojedynczym dostawcą rozwiązań automatyki, który rozumie cały proces, przynosi istotne korzyści. W szczególności gdy posiada on szczegółową wiedzę techniczną na temat tego, w jaki sposób jego szeroki asortyment produktów wpływa na wydajność instalacji klienta w całym okresie jej eksploatacji. Dowiedz się, jak Emerson może pomóc Ci sprostać unikalnym wyzwaniom, uprościć realizowane procesy i przedłużyć cykl życia instalacji.
12:30 Pytania i zakończenie
Przesyłając ten formularz, akceptuję Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Emerson.
Back to Top